deaths door


Deaths Door

Death's Door Spirits komt van het Amerikaanse Washington Island en ontleent zijn naam aan het stuk water tussen het eiland en het schiereiland Door County. Vroegere indianenstammen...


Meer info


Potowatami en Winnebego gaven het deze naam, tewijl de Fransen het later 'Port de Morts' noemden bij hun handel in het gebied om zo andere handelaren af te schrikken. Death's Door Spirits gebruikt voor de productie van zijn dranken tarwe, die van het eiland zelf afkomt.