Alcoholgebruik

Bij het online bestellen van alcoholhoudende drank hanteren wij de volgende voorschriften:

  • DrankDozijn.nl verkoopt geen alcoholhoudende dranken aan personen onder de 18 jaar.
  • Wanneer u online een drankbestelling bij ons plaatst bent u verplicht uw geboortedatum in te vullen.
  • Bij levering zal de bezorger te allen tijde een handtekening voor ontvangst vragen.

Bij eventuele twijfel over de leeftijdsgrens dient men zich te kunnen legitimeren.

Onze tips voor verantwoord alcholgebruik in PDF: PDF_voorwaarden

Geborgde Werkwijze Alcoholwet

Het is voor DrankDozijn van groot belang dat alcohol op een verantwoorde manier wordt verkocht, ook online. DrankDozijn wil absoluut geen alcohol verkopen aan jongeren onder de achttien jaar.

In onderstaande document wordt inzicht gegeven in de manier waarop DrankDozijn invulling geeft aan deze verantwoorde verkoop op afstand. Hiermee wordt voldaan aan de in artikel 20A lid 1 sub b van de Alcoholwet gestelde eis dat men moet beschikken over een werkwijze waarmee wordt gewaarborgd dat de alcoholhoudende drank slechts wordt afgeleverd op het adres van de geadresseerde of bij een distributiepunt en dat de leeftijd van de persoon aan wie de alcoholhoudende drank wordt verstrekt wordt vastgesteld en dat deze werkwijze ook wordt gehanteerd.

Geborgde Werkwijze Alcoholwet in PDF: PDF_voorwaarden